Tarieven

Hieronder een lijst van de Codes en de tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 01-01-2024, bestaande uit:

Eerste Bezoek

Dit bestaat uit een combinatie van onderstaande codes

C003

Probleem gericht consult

€ 26,75

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 19,71

C015

Parodontium registratie

Ten behoeve van een persoonlijk behandelplan, wordt er per tand en/of kies gekeken wat de problemen zijn ( pps-score 2  met pockets niet dieper dan 4 mm.) en wordt gekeken naar de omringende weefsels

€ 84,48

T012

Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus

Ten behoeve van een persoonlijk behandelplan wordt er per tand en/of kies gekeken wat de problemen zijn ( pps-score 2/3 pockets van 5 mm. en dieper) en wordt gekeken naar de omringende weefsels

€ 204,16

Parodontitisbehandeling

Voor een gezond lichaam en een gezond gebit. (bij chronische ontsteking met verlies van kaakbot)

T021

Grondig reinigen worteloppervlak complex per element

Ook niet-zichtbare delen onder het tandvlees worden gereinigd. Incl. informatie en/of instructies

€ 38,02

T022

Grondig reinigen worteloppervlak standaard per element

Ook niet-zichtbare delen onder het tandvlees worden gereinigd.
Één wortelige elementen met pockets van 4-7 mm. en meer wortelige elementen met pockets van 4-5 mm.

€ 28,16

T032

Evaluatie tandvleesbehandeling met parodontiumstatus

Bij patiënten gestart met PPS-score 2/3. Drie maanden na grondige reiniging wordt de conditie van het tandvlees opnieuw bekeken

€ 126,72

T033

Uitgebreid bespreken vervolg traject

Bespreken van het vervolg/nazorg traject. Nazorg 3-6 maanden vaststellen. In combinatie met T032

€ 77,44

Nazorg

Elke 3-6 maanden om het resultaat te behouden of te verbeteren.

T042

Consult parodontale nazorg

Behandeling van 1 of 2 elementen met “rest” pockets van 4 mm of een beperkt aantal aanwezige elementen

€ 107,01

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Behandeling van elementen met “rest” pockets van 5 mm. of dieper zonder complicerende factoren

€ 142,21

T044

Complex consult parodontale nazorg

Behandeling van meerdere pockets gelijk/groter dan 5 mm. met complexe factoren

€ 189,38

Preventieve Mondzorg

Een gezond gebit voor uw hele gezin.
Al het goede begint bij preventie en voorlichting.

M01

Preventie voorlichting en/of instructie standaard

5 minuten tarief.

€ 15,78

M02

Consult evaluatie preventie

5 minuten tarief, volgend op M01.

€ 15,78

M03

Gebitsreiniging

5 minuten tarief.

€ 15,78

Diversen

T161

Bacteriologisch onderzoek

Enkel op indicatie; wanneer de parodontale therapie niet (voldoende) aanslaat; min.3 plaque monsters. Exclusief labkosten.

€ 49,28

A10

Geleidings- en/of Infiltratie verdoving

€ 17,60

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen

per element

€ 7,04

U35

5 minuten tarief

Tarief tandheelkundige hulp aan patiënten die in een instelling verblijven en behandeld worden in de praktijk van de zorgverlener

€ 18,50

NGZB

Niet nagekomen afspraak zonder afzegging

€ 42,50

Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA

 

Mondzorg voor senioren

Blijven lachen

Veel mensen willen hun gebit mooi houden op latere leeftijd. Maar geen enkele oudere is hetzelfde. Sommige senioren hebben hun volledige gebit nog, sommigen gedeeltelijk en sommigen hebben implantaten.

Duidelijk is dat uw mond verandert naarmate u ouder wordt en vaak meer onderhoud vereist. U kunt in aanmerking komen voor enkele van de hierboven besproken behandelingen.

Bij behandelingen boven de € 250.00 ontvangt u een begroting.