1
1

Behandelingen

Een preventieve behandeling bij de mondhygiënist is gericht op het voorkomen van gebitsproblemen zoals tandvleesontsteking en cariës.

U krijgt advies en instructie hoe u uw gebit het beste kunt onderhouden. Daarnaast wordt uw gebit professioneel gereinigd en gepolijst.

Na de behandeling bespreken we met u op welke termijn u het beste terug kunt komen. Dit om het niveau van zelfzorg hoog te houden, uw gebit optimaal schoon te maken en eventuele problemen te voorkomen.

Afhankelijk van de ernst van de situatie bestaat de behandeling uit een aantal stappen, te weten:

Pocketstatus/parodontiumstatus?

Een pocket- of parodontiumstatus geeft de conditie van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen weer. Deze status geeft informatie in welke mate uw tandvlees ontstoken is. Uw gebit wordt tand voor tand in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar het aantal aangetaste tanden en kiezen, de ernst van de ontsteking, en het aantal behandelingen dat voor u nodig is.

Herbeoordeling?

Wanneer de initiële behandeling voltooid is, wordt met u een afspraak gemaakt voor de herbeoordeling, meestal 3 – 4 maanden later. Tijdens deze behandeling wordt samen met u gekeken of het tandvlees gezonder is geworden en of het voldoet aan de verwachte resultaten. Tevens worden de plaatsen waar het nog onrustig is, doorgenomen en genoteerd.  Deze plekken zullen in de toekomst bij de nazorgbehandeling goed bijgehouden worden. Dit is de Nazorg fase. Mogelijk wordt er bij onvoldoende resultaat een verwijzing naar de parodontoloog met u besproken .

Nazorg?

Om de ontstane  mondsituatie in stand te houden of te verbeteren is het nodig om regelmatig een bezoek aan de mondhygiënist te brengen. Afhankelijk van de situatie wordt er een afspraak gemaakt per 3, 4, 5 of 6 maanden of eens per jaar. Onderhoudsbehandelingen zijn per patiënt en per situatie afhankelijk. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. leeftijd, algemene gezondheid, motivatie en inbreng, hoeveelheid tandsteen en ernst van de ontsteking.

Bacteriologisch onderzoek?

Door middel van een bacteriologisch onderzoek (kweek) worden bacteriën met een paperpoint uit de pocket opgezogen. De paperpoints worden vervolgens opgestuurd naar een tandheelkundig laboratorium waar de bacteriën op kweek worden gezet. Er wordt gekeken naar welke bacteriën er zich in de mond bevinden. Aan de hand van deze bevindingen wordt er een persoonlijk antibioticum-advies gegeven.