Tarieven

Tarievenlijst

geldend vanaf 01-01-2019

Mondhygiene praktijk Petra Makkes

Mondhygiene praktijk Anita de Jager

 

Eerste Bezoek

Dit bestaat uit een combinatie van onderstaande codes

 

C13  Probleem gericht consult                                                                    € 21.78

 

T11 Onderzoek tandvlees met pocketstatus                                     € 151.88

Ten behoeve van een persoonlijk behandelplan, wordt er per tand

en/of kies gekeken wat de problemen zijn(pocketstatus

dpsi score 3-) en wordt gekeken naar de omringende weefsels

 

T12 Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus                           € 166.21

Ten behoeve van een persoonlijk behandelplan wordt er per tand

en/of kies gekeken wat de problemen zijn (parodontiumstatus,

dpsi score 3+ en 4) en wordt gekeken naar de omringende weefsels

 

Parodontitisbehandeling

(bij chronische ontsteking met verlies van kaakbot)

Voor een gezond lichaam en een gezond gebit.

 

T21 Grondig reinigen worteloppervlak comlex per element             € 30.95

Ook niet-zichtbare delen onder het tandvlees worden gereinigd.

Incl. verdoving zo nodig, inclusief informatie en/of instructies

 

T22 Grondig reinigen worteloppervlak standaard per element     €22.92

Ook niet-zichtbare delen onder het tandvlees worden gereinigd.

Een wortelige elemeten met pokcets van 4-7 mm. en meer wortelige elementen van 4-5 mm.

 

T31 Evaluatie tandvleesbehandeling met pocketstatus                       € 88.83

Bij patienten gestart met DPSI 3-. Drie maanden na grondige reiniging

wordt de conditie van het tandvlees opnieuw bekeken.

 

T32  Evaluatie tandvleesbehandeling met parodontiumstatus       € 103.16

Bij patienten gestart met DPSI 3 + en 4. Drie maanden na grondige reiniging

wordt de conditie van het tandvlees opnieuw bekeken

 

T33  Uitgebreid bespreken vervolg traject                                       € 45.85

Bespreken van het vervolg/nazorg traject. Nazorg 3-6 maanden vaststellen.

In combinatie met T31 of T32

 

Nazorg

Elke 3-6 maanden om het resultaat te behouden of te verbeteren.

 

T41 Beperkt consult parodontale nazorg                                           € 60.18

Inclusief  behandeling lokale gevoelige tandhalzen

zo nodig. Behandeling van 1 of 2 elementen met "rest" pockets van 4 mm of

een beperkt aantal aanwezige elementen

 

T42 Consult parodontale nazorg                                                                   € 87.11

Inclusief  lokale behandeling gevoelige tandhalzen

zo nodig. Behandeling van elementen "rest"pockets  van 4mm. en enkele van 5 mm.

 

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                   € 115.77

Inclusief lokale behandeling gevoelige tandhalzen

zo nodig. Behandeling van meerdere pockets gelijk/groter dan 5 mm. zonder

 

complexe factoren met een ontoereikende mondhygiene

 

Preventieve Mondzorg

Een gezond gebit voor uw hele gezin

Al het goede begint bij preventie en voorlichting.

 

M01 Preventie voorlichting en/of instructie standaard                         € 12.85

5 minuten tarief.

 

M02 Consult evaluatie preventie                                                              € 12.85

5 minuten tarief, volgend op M01.

M03 Gebitsreiniging                                                                                € 12.85

5 minuten tarief.

 

Diversen

 

T93 Bacteriologisch onderzoek                                                                    € 40.12

Enkel op indicatie; wanneer de parodontale therapie niet

(voldoende) aanslaat; min.3 plaque monsters.

Exclusief labkosten.

 

A10 Geleidings- en/of Infiltratie verdoving                                    € 14.33 

 

U35 5 minuten tarief                                                                         € 15.06

tarief tendheelkundige hulp aan patienten die in een instelling verblijven en behandeld worden

in de praktijk van de zorgverlener

NGZB Niet nagekomen afspraak                                                                          €  35,00

 

NB Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA

 

Mondzorg voor senioren

Blijven lachen

Veel mensen willen hun gebit mooi houden op latere leeftijd. Maar geen enkele oudere is hetzelfde. Sommige senioren hebben hun volledige gebit nog, sommigen gedeeltelijk en sommigen hebben implantaten.

Duidelijk is dat uw mond verandert naarmate u ouder wordt en vaak meer onderhoud vereist. U kunt in aanmerking komen voor enkele van de hierboven besproken behandelingen.

Bij behandelingen boven de € 150.00 ontvangt u een begroting.

Tarieven

Tarieven